Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS MILOS: PROFITIS ILIAS - EVRYTERI PERIOCHI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220020
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5271.34
Χερσαία Έκταση (ha) 5271.34
Συνολική Περίμετρος (km) 62.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 720.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Profitis Elias mountain, reaching the altitude of 748m, is the highest part on the southwest part of Western Milos. There are few water streams originating from Profitis Elias and Mavro Vouno mountains, that usually dry up during summer. The vegetation is characterized mainly by phrygana, maquis and secondly by cultivations. Amongst the maquis, the dominant species are the Pistacia lentiscus and Juniperus phoenicea. In the valleys, mainly, small patches with olive trees (Olea europea), carob trees (Ceratonia siliqua) and Quercus coccifera are found. Small patches with Arbutus unedo and Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa are also present in the area. Along the waterstreams there are communities with Nerium oleander, Myrtus communis, Juncus spp. and Carex sp. Geologically speaking, the island had been an active volcano till the middle of Quaternary. It consists of Plio-Pleistocene volcanic rocks and in small areas of Pliocene limestones. There are also a lot of minerals, mainly products of the older volcanic activity. Quarrying activity in nowadays is limited and fully controlled, taking into consideration the environmental concerns.Quite a large number of archeological sites (mesolithic settlements in many cases) occur in the area.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The geological history of Milos gives the island a distinctive character. The site is a complex area of volcanic and sedimentary rocks and has a high ecological, geological and paleontological importance. In addition to that, the site is important due to the ore deposits (minerals). The known fauna and flora of the area is of special importance because of this complexity; a lot of endemic species, fossil findings and special habitat types exist in combination. There are findings of fossil dwarf elephants and also of Equus caballus. Very characteristic are the volcanic formations that occur all over the island and of course all over the site. Lava formations are of Pliocene/Pleistocene age. The reptile fauna is rich in protected species. Three reptile species are included in Annex II of the Directive 92/43/EEC and are also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and by the Bern convention (Annex II). The endemic snake, Macrovipera schweizeri is a vulnerable endemic species of special priority (National Red Data Book, IUCN). The site is extremely important for the snake Macrovipera schweizeri, as it represents the largest area within its total range with a continuous population and relatively undisturbed habitats. It is estimated that the population in this site covers a significant percentage of the total population of the species. Many of the species listed on section 3.3. are under protection. In particular: Hemidactylus turcicus, Natrix natrix, Podarcis milensis, Cyrtodactylus kotschyi, Lacerta trilineata, and Telescopus fallax are also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and by the Bern Convention (the first two included in annex III and all the others in annex II). The species Podarcis milensis, Lacerta trilineata, Ablepharus kitaibelii and Telescopus fallax are considered species of community interest, acording to the Directive 92/43/EEC (Annex IV). Among the invertebrates, isopods and molluscs have been studied on the island. The isopods are endemic to the Aegean Islands or to the rest of Greece. The molluscan species listed on section 3.3 are all endemic, either to the island, or to the island group of Milos, or to the Aegean Islands. Astragalus spruneri is endemic to the Balkans, Aegean Islands and Anatolia.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Illegal collection, an important threat for Macrovipera schweizeri in the past, has radically decreased since 1995 onwards, due to the continuous proactive and active involvement of the local Port and Police Authorities to face the illegal collectors. Furthermore, no illegal trade cases for this species have been recorded abroad (I. Ioannidis, pers. communication, April 2005). Fire can burn extensive areas with maquis vegetation during the hot dry summer period. They constitute a potential threat resulting into habitat loss, which can be replenished in long time. In 2002, a fire in the area of Profitis Elias mountain, has affected a 2 sq. km significant area for the Macrovipera, out of which, 1.1 sq. km was hosting a high density population of this species. Although overgrazing has influenced negatively the vegetation in some, relatively small, parts of the site, grazing is considered as a management tool, for the conservation of the suitable habitats for Macrovipera schweizeri. Quarrying activity is limited nowadays to one active mine with diminished productivity within the limits of the site and is fully controlled, taking into consideration the environmental considerations. The prevention of road related viper mortality contributes to the stabilization of the viper population to some extent. To the same end, underground passages on particular black spots are under materialization in the site areas.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Astragalus spruneri
Centaurea raphanina mixta
Crepis hellenica
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Muscari pulchellum clepsydroides
Nepeta melissifolia
Ophrys fusca
Ophrys mammosa grammica
Serapias lingua
Silene cythnia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Plegadis falcinellus
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Podarcis milensis adolfjordansi (Γουστέρα των Ανάνων)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Hipparchia aristaeus (Ιππαρχία ο Αρισταίος)
Σχόλια για τα είδη