Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SAMOS: OROS KERKIS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4120008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9136.84
Χερσαία Έκταση (ha) 9136.84
Συνολική Περίμετρος (km) 53.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1426.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mount Kerkis (1434 m) is located in Western Samos and compines a summit area with oreo-mediterranean vegetation, moist valleys and forests to the north, limestone cliffs and unusually extensive areas of scree to its west side. The mountainous block of Kerkis consists mainly of schists and marbles. The site is a well forested area, characterised mainly by temperate coniferous forests (mainly Pinus brutia and Cupressus sempervirens) and sclerophyllous scrub. The zonal vegetation of the area is divided into the following four zones. 1. Oleo-Ceratonion occupies the coastal warmer areas and reaches the 250-300 m. The formations of the evergreen, sclerophyllous shrubs, occur as unmixed or underwood vegetation of the Pinus brutia forests. 2. Quercion ilicis begins at the upper limits of Oleo-Ceratonion and reaches up to 600-700 m. It is characterised by the dominance of Quercus ilex, Fraxinus ornus and Arbutus unedo. Pinus brutia is best developed in this zone. 3. Quercetalia pubescentis extends from the 600-700 m to the 900-1000 m, where the appearance of forest vegetation stops. It is characterised by the dominance of different species of deciduous shrubs Crateogus spp., Prunus spp., Rosa spp., Quercus pubescens et al. as well as isolated individuals of Pinus pallasiana ssp. nigra. 4. Daphno-Festucetalia appears on the highest tops of Kerkis above the forest limits. The dominance of spiny shrubs with a characteristic cushion form (Astragalus spp., Genista parnassica, Acantholimon androsaceum et. al. is impressive. Except Juniperus foenicea and Juniperus oxycedrus, which also appear in lower zones, Juniperus foetidisima is found with a characteristic creeping form. In that zone we found the most endemics, such as Alyssum samium, Erodium sibthorpianum subsp vetteri, Anthemis rosea and Centaurea xylobasis.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site is very important for birds of prey like the Long-legged Buzzard and for typical mediterranean scrub birds such as the Ruppell's Warbler and the Cretzschmar's Bunting. Moreover, the existence of many cliffs facilitates nesting of several species, most notable the Alpine Swift. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The more important threat within the site is the man induced fire. Fires during summer, especially during particular hot and dry years, cause serious damage. Illegal shooting, increased disturbance and foraging habitat loss is the main threat that Long-legged Buzzards face. \n\n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Alyssum samium
Anthemis rosea rosea (Ανθέμιδα η ρόδινη)
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Astragalus ptilodes (Αστράγαλος ο πτιλώδης)
Centaurea xylobasis
Consolida samia (Κονσολίντα της Σάμου)
Cyathophylla chlorifolia
Epipactis helleborine
Erodium sibthorpianum vetteri
Fritillaria bithynica
Galanthus elwesii
Genista parnassica (Γενίστα του Παρνασσού)
Hypericum cuisinii
Listera ovata
Muscari kerkis
Onopordum majorii
Pteris vittata
Ranunculus thasius
Scutellaria rubicunda ikarica
Sideritis sipylea
Silene samia
Thymus samius
Tordylium hirtocarpum
Verbascum ikaricum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cineracea (Σμυρνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Archon apollinus (Αρχων ο Απολλώνιος)
Charaxes jasius (Χαράξης ο ιάσιος)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Pontia chloridice (Ποντία η χλωριδική)
Σχόλια για τα είδη