Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα IKARIA - FOURNOI KAI PARAKTIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4120004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12909.00
Χερσαία Έκταση (ha) 9467.81
Συνολική Περίμετρος (km) 182.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The island of Icaria is situated at the east central part of the Aegean sea, SW of Samos island and close to Asia Minor coasts. The climate is typical Mediterranean with mean annual rainfall exceeding 870 mm. The annual mean temperature reaches up to 19.3 °C, while its maximum and minimum values are 22.5 and 15.7 °C. Mount Atheras (the highest summit, 1042 m) is located at central Icaria and consists mostly of schist. Frequent mist and cloud formation make the highest part relatively humid even in summer. Here the open type of vegetation is the result of grazing; the small thickets at a few protected spots indicate, that the island was once totally covered by forest.On the southern side (Agios Nikolaos) there are large, well developed limestone cliffs. A significant proportion of the endemic flora of the island is present in that part. There is also a constantly flowing river (habitat type 3170), Chalaris, that crosses the island from the south to the north, with oriental plane woods flanking its banks (habitat type 92C0). An archaeological site, the temple of Tavropolos Artemis, is situated at the mouth of the river. It must be mentioned that: a) habitat type 9540 concerns Pinus brutia forests; b) habitat type 9340 describes Quercus ilex arborescent formations.The third area, Fanari, includes mainly the marine habitat types of the site, typical of the open sea and mediterranean marine environment, with sandy shores and Posidonia beds.Fournoi consist a complex of small islands SE of Icaria island. It’s noteworthy to mention, that even though their total surface is relatively small, their coasts (about 126 Km in length) are characterised by most typical aegean cliffs, reefs and cavities.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες A main element of the quality and importance of the site is its high biodiversity, explicit in the variety of habitat types and in the plenitude of endemic and local endemic plants and invertebrates existing in the area. This high degree of endemism (e.g, species endemic to Ikaria, such as Symphytum icaricum and species endemic to the East Aegean, such as Cephalaria squamiflora ssp. squamiflora, Onopordum majorii and Arenaria muralis), derives mainly from the geographical location of Icaria island (very close to Asia Minor) as well as from the high altitudes and the fair variety of biotopes existing within the proposed site. It must be mentioned, as well, that due to the isolation from the main tourist areas of Greece and the limited human activities within the site, the Pinus brutia forests and the mixed Cupressus sempervirens formations on Icaria island are at a very good conservation status. Most noteworthy is the presence of the local endemic and endangered species Iberis arbuscula (previously Iberis runemarkii) listed in section 3.2.g., Annex II plants which is protected by the Bern Convention and by the Greek Law (Presidential Decreee 67/81). Only one population of this species is known, north of Plagia. In addition, the undisturbed marine biotopes which maintain an excellent conservation status, mainly on Fournoi islands, offer a representative ecosystem for the survival and conservation of rare or endangered species in the Mediterranean region, such as the monk seal (Monachus monachus) and dolphin (Tursiops truncatus). Fournoi islands, an area of significant aesthetic and ecological value, function as an important shelter for birds of prey, for instance Hieraaetus sp. or Falco sp., due to their position at eastern part of the Aegean Sea and the neighbouring to the mainland of Asia Minor. It is also a very important staging post for bird migration on their seasonal coast flyway. It is for the above reasons that this area forms an environment ideal for the creation of an east-mediterranean marine park. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlants: The endemic species Linum gyaricum, Verbascum ikaricum, Nigella icarica, Polygonum icaricum, Symphytum icarisum (a local endemic), Rorippa icarica are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the European Red List of Globally threatened plants and in the IUCN Red Data List (1993), in the category of threatened plants characterised as Rare, all except O. majorii whose degree of threat is inteterminate. The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1988, 1993) in the category of threatened plants: Pteris dentata (endangered, in Greece and Europe while its World status is unknown); Corydalis integra, Muscari macrocarpum and Galanthus ikariae (rare in Greece and in Europe), all endemic to the East Mediterranean Region; Campanula hagielia (rare) also included in European List of Globally Threatened Animals and Plants. Galanthus ikariae is also protected by the CITES convention, Annex BII). The species Digitalis cariensis (only in Ikaria in Greece), Dianthus elegans and Symphytum anatolicum are mediterranean endemics, occurring in Anatolia and only in the East Aegan islands in Europe; Luzula nodulosa is endemic to the East Mediterranean Region, occurring only in S Greece and Aegean islands in Europe. Amphibians: Bufo viridis is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and in the CORINE-Checklist of threatened animals and is protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). Mammals: Stenella caeruleoalba is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and is protected by CITES 1973. Reptiles: Ophisops elegans, Agama stellio, Ophiosaurus apodus and Coluber jugularis are included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). The species Cyrtodactylus kotschyii and Malpolon monspessulanus are protected by the Greek law 67/1981. Ablepharus kitaibelii is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and is considered an important species in Europe (Koomen & van Helsdingen, 1993). In addition, the species Ophisops elegans, Agama stellio and Cyrtodactylus kotschyii are included in Corine-Checklist of threatened animals.Invertebrates: The species Hipparchia aristaeus and Gonepteryx rhamni are protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). The species Hydraena subinoides is in need of protection (M. Jaech). Another species, Saturnia pyri, is included in IUCN (1988) list of threatened species.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats within the site have been described in section 6.1. However it must be mentioned that these impacts are mainly modifications caused by human activities. The more important threat within the terrestrial site is the man induced fire. During summer 1993 a large fire burned totally a significant area of Icaria island and also costs human victims. A negative influence of the grazing effect to the natural regeneration might be an additional threat within the site. An artificial recovery of burned areas (reforestation) with species, which are out of their natural distribution range could be considered as an other important threat factor. Within the marine area the uncontrolled professional fishing consist a main threat for species (plants or animals), which are in need of protection. The possible mass increase of the tourist stream will is expected to have an unfavourable influence, particularly on sandy coasts. A seasonal destruction of vegetation is caused by free camping and by the uncontrolled deposition of waste in particularly sensitive areas, such as sand dunes.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula hagielia
Centaurea raphanina mixta
Cephalaria squamiflora squamiflora (Κεφαλάρια η λεπιδανθής)
Corydalis integra
Dianthus elegans (Αγριογαρύφαλλο το κομψό)
Digitalis cariensis
Erysimum senoneri icaricum
Fritillaria bithynica
Galanthus ikariae ikariae
Hypericum cuisinii
Muscari macrocarpum
Onopordum majorii
Polygonum icaricum
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus (Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης)
Ranunculus thasius
Scutellaria rubicunda ikarica
Verbascum ikaricum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη