Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SAMOS: OROS KERKETEFS - MIKRO KAI MEGALO SEITANI - DASOS KASTANIAS KAI LEKKAS, AKR. KATAVASIS - LIMENAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4120003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6683.42
Χερσαία Έκταση (ha) 6337.35
Συνολική Περίμετρος (km) 40.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1400.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The island of Samos lies in the east central part of the Aegean sea very close to Asia minor, from which its eastern end is separated by a strait, at the narrowest only 1200 m wide. The climate is typical Mediterranean with mean annual rainfall exceeding 500 mm. Mount Kerkis (1434 m) is located in Western Samos and compines a summit area with oreo-mediterranean vegetation, moist valleys and forests to the north, limestone cliffs and unusually extensive areas of scree to its west side. The mountainous block of Kerkis consists mainly of schists and marbles. The site is a well forested area, characterised mainly by temperate coniferous forests (mainly Pinus brutia and Cupressus sempervirens) and sclerophyllous scrub. The zonal vegetation of the area is divided into the following four zones. 1. Oleo-Ceratonion occupies the coastal warmer areas and reaches the 250-300 m. The formations of the evergreen, sclerophyllous shrubs, occur as unmixed or underwood vegetation of the Pinus brutia forests. 2. Quercion ilicis begins at the upper limits of Oleo-Ceratonion and reaches up to 600-700 m. It is characterised by the dominance of Quercus ilex, Fraxinus ornus and Arbutus unedo. Pinus brutia is best developed in this zone. 3. Quercetalia pubescentis extends from the 600-700 m to the 900-1000 m, where the appearance of forest vegetation stops. It is characterised by the dominance of different species of deciduous shrubs Crateogus spp., Prunus spp., Rosa spp., Quercus pubescens et al. as well as isolated individuals of Pinus pallasiana ssp. nigra. 4. Daphno-Festucetalia appears on the highest tops of Kerkis above the forest limits. The dominance of spiny shrubs with a characteristic cushion form (Astragalus spp., Genista parnassica, Acantholimon androsaceum et. al. is impressive. Except Juniperus foenicea and Juniperus oxycedrus, which also appear in lower zones, Juniperus foetidisima is found with a characteristic creeping form. In that zone we found the most endemics, such as Alyssum samium, Erodium sibthorpianum subsp vetteri, Anthemis rosea and Centaurea xylobasis. For the most part the coastline consists of rocky and craggy areas, while the sandy beaches are very limited. Mikro and Megalo Seitani is an area of sandy beaches, of great aesthetic and ecological value, located at the north part of the site. Dasos Kastanias and Lekkas are well forested areas located at the western part of the site, characterised by natural stands of Cupressus sempervirens. Grazing and farming has effected the upper parts of the mountain less than usual in the Aegean, so much natural or semi natural vegetation is still present. There are not main habituated areas within the main mountainous part of the site and due to the lack of main roads the approach to the district by car is rather difficult. The decline of agricultural activities has resulted in many cultivated areas being abandoned, especially the mountainous ones. The vineyards and olive groves are often no longer cultivated and so, step by step, they are being taken over by natural vegetation. Clearing the land for the extension of cultivation is rarely done. As a result the site’s natural vegetation is not nowadays unduly affected by agriculture; indeed, it develops undisturbed and extends wherever possible, even into cultivated areas.It must be mentioned that habitat type 9540 concerns Pinus brutia forests.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site result mainly from the great number of endemic and very rare plants and invertebrates existing in the area. This high degree of endemism derives mainly from the geographical location of Samos island (very close to Asia Minor) as well as from the high altitudes and the fair variety of biotopes existing within the proposed site. It is worth noting that the plant species Alyssum samium, Anthemis rosea ssp. rosea, Centaurea xylobasis, Muscari kerkis, Consolida samia and Erodium sibthorpianum ssp. vetteri are local endemics. It must be mentioned, as well, that due to the isolation from the main tourist areas of Samos island and the limited human activities within the site, the Pinus brutia and Cupressus sempervirens forests are at a very good conservation status. The area has more birds of prey than many other islands due to the vicinity the Turkish mainland. It is also a very important staging post for bird migration on the Turkish coast flyway and it is characterized as one of the Important Bird Areas (IBA) in Europe. The area of Mikro and Megalo Seitani, an area of great aesthetic and ecological value, is important to both Caretta caretta and Monachus monachus.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlants: The following species are protected by the CITES Convention: Epipactis helleborine, Listera ovata, Orchis tridentata (Annex C); and Galanthus elwesii (Appendix II).Cruciata taurica ssp. occidentalis is endemic to Samos and SW Anatolia. Acantholimon echinus ssp. echinus, Petrorhagia armerioides, Satureja spinosa are species with distribution in Greece and Anatolia. Symphytum anatolicum is a species of the East Aegean Islands (Lesvos, Kos, Samos, Ikaria) and W Anatolia. Sideritis sipylea is a species of W. and C. Anatolia extending to the East Aegean Islands (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria). Myosotis refracta ssp. paucipilosa is a species scattered in Greece (Lefka Ori, Nafpaktos, Boumistos, Samos) and S Anatolia. Lithodora hispidula ssp. hispidula is endemic to the East Aegean Islands, Kriti and W Turkey. Daphne gnidioides is endemic to the Greek mainland, the Aegean islands, S and SW Anatolia. Brassica cretica ssp. aegaea is a chasmophyte with distribution in Greece, SW Anatolia, Mt Carmel.The following species are included in the IUCN Red Data List in the category of threatened plants: Aethionema saxatile ssp. creticum, Astragalus ptilodes, Pterocephalus pinardii, Fritillaria bithynica, Allium frigidum, Papaver nigrotinctum (=Papaver argemone ssp. nigrotinctum). These species are also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Draba heterocoma ssp. archipelagi (rare), Lamyropsis cynaroides (rare), Pteris vittata (rare), Cyathophylla chlorifolia (vulnerable) are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants. Tordylium hirtocarpum is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Notes: 1) The IUCN characterizations given concern the plant’s status in Greece; 2) Scutellaria rubicunda ssp. icarica (=Scutellaria brevibracteata ssp. icarica) is endemic to Samos and Ikaria.Invertebrates: The species Carcharodus flocciferus, Epallage fatime, Platycnemis pennipes and Thesarmonia thersamon are rare and threatened and in need of protection. The species Pontia chloridice, Charaxes jacius, archon appollinus, Allancastria cerisy, Papilio alexanor, Pieris ergane and Hipparchia aristaeus are protected by the Greek law 67/1981.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats within and around the site have been described in section 6.1. However it must be mentioned that these impacts are mainly modifications caused by human activities. The more important threat within the site is the man induced fire. Fires during summer, especially during particular hot and dry years, cause serious damage. During resent years the increase of tourism especially at the area of Mikro and Megalo Seitani, has had an unfavourable influence, particularly on the littoral zone of vegetation. There is seasonal destruction of vegetation caused by free camping and parking.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Alyssum samium
Anthemis rosea rosea (Ανθέμιδα η ρόδινη)
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Astragalus ptilodes (Αστράγαλος ο πτιλώδης)
Centaurea xylobasis
Consolida samia (Κονσολίντα της Σάμου)
Cyathophylla chlorifolia
Epipactis helleborine
Erodium sibthorpianum vetteri
Fritillaria bithynica
Galanthus elwesii
Genista parnassica (Γενίστα του Παρνασσού)
Hypericum cuisinii
Listera ovata
Muscari kerkis
Onopordum majorii
Pteris vittata
Ranunculus thasius
Scutellaria rubicunda ikarica
Sideritis sipylea
Silene samia
Thymus samius
Tordylium hirtocarpum
Verbascum ikaricum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Archon apollinus (Αρχων ο Απολλώνιος)
Charaxes jasius (Χαράξης ο ιάσιος)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Pontia chloridice (Ποντία η χλωριδική)
Σχόλια για τα είδη