Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SAMOS: PARALIA ALYKI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4120001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 301.34
Χερσαία Έκταση (ha) 148.82
Συνολική Περίμετρος (km) 7.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 112.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The island of Samos lies in the east central part of the Aegean sea very close to Asia minor, from which its eastern end is separated by a strait, at the narrowest only 1200 m wide. The climate is typical Mediterranean with mean annual rainfall exceeding 500 mm. The marine part covers 29% of the site and the terrestrial part includes the area of Alyki is a big sandy beach, located in the South-eastern part of the island, 0.2 km W of Psili Ammos village. It is a shallow lagoon, which occupies the area of the old salt-pits where works stopped in 1970. The coastal shingle and sandy zone is rather narrow and does not allow the development of well-formed ammophilous plant associations. The vegetation of the beach is generally poor in plants which develop mostly as isolated individuals. At certain points of the coast, where organic substances accumulate and the beach consists almost exclusively of shingle, the presence of ammonitrophilous species is evident, as: Anthemis tomentosa, Salsola kali, Medicago marina, Limonium virgatum, L. sinuatum etc. Centaurea spinosa frequently participates in this vegetation unit. At the area of the lagoon (a flat area along the coast flooded by water during winter) halophilous formations result. The dominant species in this area are: Limonium sinuatum, L. vulgare, Juncus heldreichianus, Juncus acutus, Phragmites austalis, Sarcopoterium spinosum and species of the genus Tamarix. During the last decades the area of Alyki has developed to an importand wetland. It must be mentioned that the typical plant species of habitat type 9320 are in the form of shrubs.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site result mainly from the big number of bird species visiting or breeding annually at the wetland. The area hosts more birds than many other islands due to the vicinity the Turkish mainland. It is also a very important staging post for bird migration on the Turkish coast flyway. The area of Alyki is a place of great aesthetic and ecological value, as similar formations are rather rare in the Aegean islands.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlants: The species Pancratium maritimum is a maritime Mediterranean plant showing a decreasing trend because its habitads are destroyed.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats within and around the site have been described in section 6.1. However it must be mentioned that these impacts are mainly modifications caused by human activities. The more important threats within the site are tourism, illegal hunting, establishment of new tourist shelters, and human waste. During resent years the increase of tourism has had an unfavourable influence, particularly on the littoral zone of vegetation. There is seasonal destruction of vegetation caused by free camping and parking.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ophrys bombyliflora
Pancratium maritimum
Thymus samius
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon (Χαμαιλέων)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη