Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS YMITTOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR3000015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8319.47
Χερσαία Έκταση (ha) 8319.47
Συνολική Περίμετρος (km) 45.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1023.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 64.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ymittos is a long but narrow mountain (total length 20 km), with its highest peak reaching at 1026 m. An intense but short gorge separates the northern part of the mountain from the southern. The commonest rock of northern Ymittos is the schist, while limestones can also be found particularly at the southern and western parts of the mountain. This explains the lack of springs. \n
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site is very important for breeding warblers and especially for the Ruppell's Warbler (Sylvia rueppelli). It is also very important for birds of prey like the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus), the Peregrine Falcon (Falco peregrinus), and the Short-toed Eagle (Circaetus gallicus). Other important species include the Cretzchmar's Bunting (Emberiza caesia), the Subalpine Warbler (Sylvia cantillans), the Eastern Orphean Warbler (Sylvia crassirostris) and the Black-eared Wheatear (Oenanthe hispanica), all of them breeding in scrub and phrygana.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Legal and illegal urban expansion are very serious threats. The conversion of agricultural land to built area is the most important threat in the eastern part, while the expansion of the existing settlements is the major threat in the western. The construction of a new road that will pass through the central part of the mountain, connecting Athens with the plain of Spata, will cause an irreversible habitat loss and defragmentation. Military and private installations within the area are also causing disturbance and there are also plans for their expansion. The lack of a management plan and the great number of "loopholes" given by the existing legislation is responsible for the numerous illegal activities and constructions that still exist in the area.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Asio otus otus (Νανόμπουφος)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina bella (Φανέτο …)
Carduelis carduelis balcanica (Καρδερίνα η Βαλκανική)
Carduelis chloris aurantiiventris (Φλώρος …)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus lugubris anatoliae (Ανατολικός κλειδωνάς)
Parus major aphrodite (Καλόγερος της Αφροδίτης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Pica pica galliae (Καρακάξα)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus iliacus iliacus (Κοκκινότσιχλα)
Turdus merula aterrimus (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη