Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS TAYGETOS - LAGKADA TRYPIS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2550009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 48785.87
Χερσαία Έκταση (ha) 48785.87
Συνολική Περίμετρος (km) 227.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2827.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 28.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Oros Taigetos is a mountain range including the highest peaks of Peloponnisos (2407 m). Geologically, it is a continuation of the Gavrovo-Tripoli zone composed of phyllites, plated limestones and flysch. Together with mountain range of Parnonas it is the oldest area of Peloponnissos. Its length is about 40 km and its southern limits touch Mt. Sangias while the northern one is the Langada gorge. The forest present on the mountain is mainly composed of Pinus nigra ssp. pallasiana and the Greek fir Abies cephalonica.The area of Langada Trypis is a gorge of c.13 km in length. It consists of a large area of rocky ecosystems, but in the area forest of Abies cephalonica and Pinus nigra ssp. pallasiana prosper well. The area is located at the northerd edge of Mt. Taigetos. It includes part of the valley of Alagonia and is the only natural path to cross the Taigetos mountain range from Sparti to Kalamata. It is a well isolated area.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for breeding raptors and species associated with open montane habitats. Breeding birds include some of the species in Europe that are restricted (when breeding) to the Mediterranean biome. Species of concern include Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Falco naumanni, Sylvia rueppelli and Pyrrhocorax pyrrhocorax.Mt.Taigetos includes a large variety of biotopes offering shelter in many Greek endemic plant taxa, some out of these being locally endemic to Taigetos. The low altitude gorges at the peripheral of the mountain are of great importance for birds of prey.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The major threats are from forest fires and the subsequent erosion, overgrazing and illegal hunting. Expansion of the road network and quarring are additional threats. The introduction of Alectoris chukar is a potentional threat to the Alectoris graeca population.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus milvus (Ψαλιδιάρης)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη