Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ALYKI LEFKIMΜIS (KERKYRA)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2230003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 242.97
Χερσαία Έκταση (ha) 156.58
Συνολική Περίμετρος (km) 6.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 4.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Until few years ago the wetland had been used as a salt-works operation, but in 1988 this activity was abandoned. Since then, in relation to the growth of tourism in the island, a lot of changes have taken place in this site. Although the existing information regarding the flora and vegetation of the area is restricted to that of sedimentary coast, it is evident that a very rich flora and many coastal vegetation types exist, characterized by the dominance of different halophytic species, like Arthrocnemum glaucum, A. fruticosum, Halocnemum strobilaceum, Schoenus nigricans, Juncus subulatus, Salicornia europaea, Cakile maritima, Salsola kali, etc. It is to be pointed out, however, that the sedimentary coasts constitute only a small proportion of the whole wetland and as a consequence, existing biodiversity in the area is not restricted to the vegetation types mentioned above. The lagoon(s) , the wet and salt meadows (east of the main lagoon ), the small rivers and the neighbouring hills with their characteristic vegetation (Arbutus sp., Erica sp, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus etc.) also seem to play an important role in the structure and function of the ecosystem as a whole.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Taking into consideration that:a. This area is one of the few wetlands still existing in the island of Kerkyra; b. The sand dune and salt marsh vegetation types are well developed and conserved; c. Tourism and related activities have taken over almost the majority of the sandy beaches on the island. It is evident that this area should be protected and managed in an alternative way according to the principles of sustainable development (ecotourism, traditional agriculture and stock raising, etc.). Lastly, it should be stressed that such areas seem to be significant as "refuges" not only for birds and other animal species, but also plant species (e.g. Orchidaceae). It is believed that several plant species of the ground flora of big olive plantations existing on the island have only survived in such open habitats. This is because weedkillers are widely used in order to facilitate collection of the fallen olives. Relatively few data are available on the vertebrate taxa (other than birds) existing at this site. The colubrid snake Elaphe quatuorlineata is mentioned in Annex II of the Directive 92/43 EEC (see section 3.2). The remaining vertebrate taxa recorded from this site have been evaluated as "Other Important Species" (section 3.3). All of them have been mentioned by the Bern Convention and therefore receive the C motivation. Moreover, the above taxa (with the exception of the lizard Ablepharus kitaibelii) have been included in the lists of the Greek Presidential Decree 67/1981 and so deserve the D motivation. The toad Bufo viridis and the lizard Ablepharus kitaibelii have been evaluated by the CORINE-Biotopes Project (motivation D). Additionally, the lizard Algyroides nigropunctatus is eligible for motivation D as it is Balkan endemics. The main zoological value of this site is confined to its avifauna consisting of resident and migratory bird taxa. It should be noted that the island of Kerkyra lies in the major western route used by migratory birds in Greece. These factors justify the characterization of this site as one of the EC Important Bird Areas. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Anthocharis damone is also included in the IUCN Red List. Additionally, Heodes alciphron is included in the IUCN Red List. Pieris ergane is also included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates". Saturnia pyri is protected by the IUCN Red List and the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants and it is included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates".

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The stoppage of the salt works operation in 1988 unfortunately did not promote the ecological upgrading of the area. Since then, the abandoned wetland and it's margins (sandy beaches and hills) have become a centre for the development of human activities, with negative impacts on the ecosystems ( rubbish, tipping, sewage, dumping, water pollution, building and other activities related to the growth of the islands tourism, deforestation , etc.). The pressure for more and more tourist installations and facilities is very high and the island's population is very often ignorant of the value of natural ecosystems and hence does not ensure their protection. Many human activities act on the fauna of this site. Intense illegal and legal hunting, the building of tourist and other settlements, water and soil pollution from sewage, are the main activities leading to the direct and indirect destruction of the wetland and its fauna.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Halocnemum strobilaceum (Ολόκνημο το στροβιλοειδές)
Puccinellia festuciformis convoluta
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Arenaria interpres (Χαλικοκυλιστής)
Calidris alba (Λευκοσκαλήθρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Cuculus canorus (Κούκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Larus fuscus (Μελανόγλαρος)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Anthocharis damone (Ανθόχαρις του Δάμωνα)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη