Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ETHNIKOS DRYMOS AINOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2220002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2779.43
Χερσαία Έκταση (ha) 2779.43
Συνολική Περίμετρος (km) 33.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1624.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 286.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Kefalonia is the biggest island in the Ionian region and Mt. Ainos is the highest Ionian mountain with an altitude exceeding 1,600 m. It is a well known mountain, not only due to its altitude but also due to the presence of the famous Abies cephalonica forest which is the main element of the vegetation cover in the highest altitude of this mountain. Abies cephalonica is a Greek endemic species and Mt. Ainos is its "locus classicus". The area of this site consists of three main habitats as follows: a) The Abies forest, very often at moderate altitudes mixed with species of macchie vegetation; b) the rocky slopes which are characterized by looser vegetation but with only a few very important species, and c) the rocky summit and unforested area which houses most of the endemic species of the Kefalonian and Ionian flora. The area of the site has been characterized as a National Park.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες As an ecosystem and as natural inheritance, the Abies cephalonica forest of this site is considered very important because it is the only forest of this type in the entire Ionian area. Also, this forest is geographically isolated from similar forests of continental Greece, where Abies cephalonica hybridizes with the Balkan Abies borisii-regis, is important as a genetic resource. It is also to be pointed out that the site is also an important one from a biogeographical point of view since the majority of the Ionian endemics can be found at the highest altitudes of Mt. Ainos. Also, the distribution pattern of several plant species occurring in this site suggest phytogeographical links between the Greek and Italian peninsulas. As far as the fauna is concerned, specific reptilian species of Annex II of the 92/43/EEC Directive (section 3.2), and some Other Important Taxa (section 3.3) have been recorded as occurring in this site. Two of these important taxa, the mole Talpa caeca and the jackal Canis aureus, are threatened species placed under the categories of "Insufficiently Known" and "Vulnerable" respectively, in the Greek Red Data Book. The lizard of the Algyroides moreoticus is endemic to Greece. Most of the "Important Taxa" are mentioned in the Bern Convention (motivation C) and/or in the Greek Presidential Decree 67/1981 (motivation D). The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention. Saturnia pyri is protected by the IUCN Red List and the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants and it is included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates".

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα This site is in need of protection from human impacts (fires, hunting, and grazing). The construction of roads in and around the Natural Park negatively influences the preservation of the habitats and the flora and fauna.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Ajuga orientalis aenesia
Alkanna corcyrensis
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Campanula garganica cephallenica
Centaurea alba albanica
Cerastium candidissimum
Crocus hadriaticus
Erysimum cephalonicum
Galium peloponnesiacum
Geocaryum peloponnesiacum
Paronychia albanica graeca
Petrorhagia fasciculata
Poa cephalonica
Scaligeria moreana
Scutellaria rubicunda ikarica
Silene ionica
Silene ungeri
Thymus holosericeus
Viola cephalonica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Talpa caeca (Τυφλοσπάλακας)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Carduelis cannabina bella (Φανέτο …)
Carduelis carduelis balcanica (Καρδερίνα η Βαλκανική)
Carduelis chloris aurantiiventris (Φλώρος …)
Corvus corone cornix (Κουρούνα)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus major aphrodite (Καλόγερος της Αφροδίτης)
Passer domesticus (Σπουργίτης)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Streptopelia decaocto (Δεκαοχτούρα)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Turdus merula aterrimus (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη