Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PERIOCHI ELOUS ARTZAN
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1230005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1717.78
Χερσαία Έκταση (ha) 1717.78
Συνολική Περίμετρος (km) 22.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 155.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A former wetland with seasonal freshwater marshes and wet meadows that has now being transformed to a freshwater reservoir. It is surrounded by cultivated areas (mainly cereal). There are also a few lakes that were created during the excavations for the creation of the reservoir.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This former marsh was very significant for waders and other wetland birds for many years. After the creation of the reservoir, a colony of Whiskered Terns (Chlidonias hybrida) was found nesting regularly. Furthermore, at least two pairs of Long-legged Buzzards (Buteo rufinus) are nesting in the surrounding area. This area could become a very important nesting site for other species as well (eg Ferruginous Duck Aythya nyroca) provided that suitable nesting habitats will be created (like the reedbeds that are now expanding in the reservoir). \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Since this reservoir has been created for irrigation purposes, the changes in the water levels constitute the most serious potential threat on the breeding populations of birds. Special care should be taken for safeguarding nesting sites and minimum and maximum water levels. The remaining wet meadows are threatened by draining and being converted to cultivated land. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη