Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Άγιοι Πάντες και Μικρονήσι
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 39.19
Χερσαία Έκταση (ha) 39.0
Συνολική Περίμετρος (km) 3.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία

Αυτόχθονες πλακώδεις ασβεστόλιθοι με κερατολιθικές ενστρώσεις. Οι Άγιοι Πάντες και το Μικρονήσι έχουν χωρισθεί με ρήγμα από την χερσόνησο του Αγ. Ιωάννη, όπου εμφανίζονται τα ίδια πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Οι Άγιοι Πάντες και το Μικρονήσι είναι δύο μικρά ακατοίκητα και άδενδρα νησιά ΒΑ του Αγ. Νικολάου με απόκρημνη δυτική ακτή και ομαλή κλίση προς τα ανατολικά. Η αισθητική τους αξία έγκειται στην ένταξή τους στο γενικότερο τοπίο της Χερσονήσου του Αγ. Ιωάννη και του κόλπου του Αγ. Νικολάου.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Βοσκή
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Οποιαδήποτε επέμβαση θα αλλοιώσει το τοπίο.

Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ανοικτή θάλασσα
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Παράκτιος κρημνός
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη