Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Νικολάου (Λουτρά Αριδαίας) Όρους Βόρα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011032
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα Λουτράκι
Συνολική Έκταση (ha) 2133.21
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 24.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 340.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Φαράγγι Νικολάου (Λουτρά Αριδαίας) Όρους Βόρα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Κωνοφόρων
Ορεινό Τοπίο
Πευκοδάσος Ορεινό
Φαράγγι
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Μικρή ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία Ασβεστόλιθοι σαθροί.
Περιγραφή Τόπου Ορεινή πολύ απόκρημνη περιοχή (Λεκάνη απορροής του ρέματος "Νικολάου"). Σχεδόν φαράγγι με πολλούς κλάδους. Απομονωμένη περιοχή χωρίς δρόμους. Καλύπτεται από δάση μαύρης πεύκης αρκετά μεγάλης ηλικίας. Πολλές βραχώδεις επιφάνειες, ορθοπλαγιές και σπήλαια με ποικίλη θαμνώδη βλάστηση και χλωρίδα χασμόφυτων. Πολλά νερά και ρέματα συνεχούς ροής αλλά και επιφάνειες με διαβρώσεις, σάρες και καταπτώσεις, ιαματικές πηγές στην έξοδο του φαραγγιού με χώρους αναψυχής και λουτρικές εγκαταστάσεις. Η περιοχή διασχίζεται μόνο από ένα δύσβατο μονοπάτι. Πολύ έντονο ανάγλυφο. Άγριο εντυπωσιακό τοπίο.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου Αναλλοίωτη κατάσταση επί αιώνες με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα στην έξοδο του φαραγγιού με τις ιαματικές πηγές όπου υπάρχουν πολλές λουτρικές εγκαταστάσεις και χώροι αναψυχής.
Σημεία με καλή Θέα Θέα γενικά πολύ περιορισμένη.
Μονοπάτια Περίπατοι Το κεντρικό μονοπάτι του φαραγγιού.

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ αξιόλογη περιοχή από οικολογική, κοινωνικοοικονομική και αισθητική άποψη.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Διάβρωση
Κυνήγι
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Παρά το ορεινό και αξηρικό βιοκλίμα της περιοχής το τοπίο είναι τρωτό από πυρκαϊές λόγω της κυριαρχίας του δάσους μαύρης πεύκης.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Ρέοντα ύδατα
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη