Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Άλσος Παπαράτζας (Χίλια Δένδρα) Καρδίτσας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3080117
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καρδίτσας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 21.82
Χερσαία Έκταση (ha) 21.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 120.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 117.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Πεδινό Δάσος
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα σπάνιο πεδινό δάσος, από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην Ελλάδα, σχηματιζόμενο από έμμισχες βελανιδιές (Quercus pedunculiflora), πεδινές φτελιές (Ulmus minor) και Νερόφραξους (Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa) μαζί με άλλα δένδρα που έχουν φυτευθεί από τη Δασική Υπηρεσία. Τα αυτοφυή δένδρα εντυπωσιάζουν με το μέγεθος και το ύψος τους.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το δάσος αυτό αναπτύχθηκε παλιότερα, όταν στην περιοχή υπήρχαν πολλά νερά και αρτεσιανά πηγάδια. Σήμερα τα νερά έχουν μειωθεί, λόγω της εντατικής άντλησης.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Όλο το δάσος διασχίζεται από χωματόδρομους και μονοπάτια κατάλληλα για περίπατο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απορρίμματα
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η έλλειψη επιτήρησης έχει ως αποτέλεσμα να ρίχνουν κάποιοι σκουπίδια μέσα στο δάσος. Επίσης διέρχονται συχνά μηχανάκια και αυτοκίνητα.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος και πυκνή βλάστηση
Αξιόλογα Φυτά
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Quercus pedunculiflora (Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο))
Ulmus minor minor (Καραγάτσι)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη