Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι ρέματος Γκούρας, Μυροδάφνη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060102
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρτας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 430.00
Χερσαία Έκταση (ha) 500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 969.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 350.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρό φαράγγι που προσελκύει μεγάλα αρπακτικά πουλιά. Η παρακείμενη περιοχή έχει μεσογειακή μακία, παρόχθια δάση και μερικά λιβάδια.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή δεν διαταράσσεται ιδιαίτερα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Corvus monedula soemmerringi (Κάργια)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη