Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιοχή Μερόπης - Δελβινακίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060094
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 20484.36
Χερσαία Έκταση (ha) 16700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 94.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1324.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 450.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λοφώδης περιοχή που καλύπτεται με ένα ώριμο ανοικτού χαρακτήρα δάσος βελανιδιάς και μια μικρή λίμνη γλυκού νερού.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά, κυρίως για την αναπαραγωγή του Aquilla pomarina (Κραυγαετός).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υλοτόμηση των ώριμων δέντρων, επέκταση του οδικού δικτύου, τουριστική ανάπτυξη κοντά σε πηγές γλυκού νερού και ταμιευτήρες.
Τρωτότητα Η υλοτόμηση των ώριμων δέντρων και η τουριστική ανάπτυξη είναι οι κύριες απειλές για την ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων. Επίσης υπάρχει παράνομο κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Myocastor coypus (Μυοκάστορας)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη