Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Υγρότοποι Ερμιονίδας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060087
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αργολίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 378.17
Χερσαία Έκταση (ha) 500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 28.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια σειρά μικρών υγρότοπων κατά μήκος της ακτής.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για την σπάνια χλωρίδα της και τα μεταναστευτικά υδρόβια πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Οι κύριες απειλές για τα ενδιαιτήματα είναι η ρύπανση από τα αστικά λύματα, η διεκδίκηση εδαφών για τουριστική ανάπτυξη, καθώς και το παράνομο κυνήγι των υδρόβιων πουλιών.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anacamptis pyramidalis
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Ophrys apifera
Ophrys fusca
Ophrys lutea lutea
Ophrys lutea melena
Ophrys lutea minor
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys mammosa serotina
Ophrys tenthredinifera
Orchis coriophora coriophora
Orchis coriophora fragrans
Orchis italica
Orchis palustris
Orchis tridentata
Serapias parviflora
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη