Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Υγρότοποι Βορειοδυτικής Πελοποννήσου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060079
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9118.69
Χερσαία Έκταση (ha) 9000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 78.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 248.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια σειρά από γειτονικούς, μικρούς υγρότοπους.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Κάποιοι από τους λίγους εναπομείναντες υγρότοπους της Πελοποννήσου. Σημαντικοί για τα μεταναστευτικά και για τα αναπαραγόμενα πουλιά και τα ερπετά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη, εμπρησμοί, ιχθυοκαλλιέργειες, επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας, διεκδίκηση εδαφών για τη γεωργία και τη δόμηση εξοχικών κατοικιών, ρύπανση από γεωργικές απορροές.
Τρωτότητα Η τουριστική και η γεωργική ανάπτυξη έχουν σαν αποτέλεσμα την ρύπανση και την αποξήρανση των υγροτόπων (διεκδίκηση εδαφών), εμπρησμούς και παράνομο κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cotula coronopifolia
Limonium brevipetiolatum
Pinus pinea (Κουκουναριά)
Tamarix smyrnensis (Ταμάριξ ο Σμυρναίος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Otus scops (Γκιώνης)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Somateria mollisima (Πουπουλόπαπια)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis peloponnesiacus (Κονάκι)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Rana epeirotica (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη