Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Ολίγυρτος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060078
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3611.99
Χερσαία Έκταση (ha) 3300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 50.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1934.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η υψηλότερη ζώνη του όρους Ολίγυρτος, σε υψόμετρο άνω των 1200 m, περιλαμβάνει γυμνές ορεινές πλαγιές, γκρεμούς και ορεινά λιβάδια. Επίσης υπάρχουν δάση (μεταξύ των 1200 m και 1600 m) με Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η παρουσία σπάνιας χλωρίδας με ενδημικά της Πελοποννήσου και της Ν. Ελλάδας κάνουν την περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Λαθροθηρία, υπερβόσκηση τοπικά, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Η περιοχή έχει βοσκηθεί υπερβολικά από αιγοπρόβατα. Η συνεχιζόμενη κατασκευή δρόμων αυξάνει την πρόσβαση στην περιοχή και κατά συνέπεια την πίεση από το παράνομο κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Anthemis laconica
Arenaria filicaulis graeca
Aurinia moreana
Celtis australis (Μελικουκιά)
Cerastium candidissimum
Crataegus pycnoloba
Draba lacaitae
Erysimum pectinatum
Galium incanum incanum
Galium thymifolium
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lepidium hirtum nebrodense
Marrubium cylleneum
Minuartia stellata
Onobrychis alba laconica
Onosma erectum malickyi
Peucedanum longifolium
Polygala nicaeensis mediterranea
Ranunculus ficarioides
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Silene auriculata
Taxus baccata (Ίταμος)
Thlaspi graecum
Tulipa orphanidea
Valeriana olenaea
Viola oligyrtia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη