Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Ολίγυρτος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060077
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8781.76
Χερσαία Έκταση (ha) 8200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 73.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1934.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα μεσαίου ύψους βουνό, καλυμμένο με δάση από έλατα και ένα μικρό, αλπικού τύπου λιβάδι στην περιοχή της κορυφής.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για κάποια είδη Τρυποκάρυδου. Υπάρχουν ανοικτού χαρακτήρα ενδιαιτήματα που συνδέονται με την ύπαρξη Χρυσαετού (Aquila chrysaetos).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση κατά τόπους, επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Η εντατικοποίηση της υλοτομίας και η αύξηση της πρόσβασης εξαιτίας των δρόμων που κατασκευάζονται, έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγάλη πίεση από το κυνήγι και την υπερβόσκηση από κατσίκες.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Adonis cyllenea
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Anthemis laconica
Arenaria filicaulis graeca
Aurinia moreana
Celtis australis (Μελικουκιά)
Cerastium candidissimum
Crataegus pycnoloba
Draba lacaitae
Erysimum pectinatum
Galium incanum incanum
Galium thymifolium
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lepidium hirtum nebrodense
Marrubium cylleneum
Minuartia stellata
Onobrychis alba laconica
Onosma erectum malickyi
Peucedanum longifolium
Polygala nicaeensis mediterranea
Ranunculus ficarioides
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Silene auriculata
Taxus baccata (Ίταμος)
Thlaspi graecum
Tulipa orphanidea
Valeriana olenaea
Viola oligyrtia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη