Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βορειοανατολική Αμοργός
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060060
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7319.52
Χερσαία Έκταση (ha) 6500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 126.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 821.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το πιο αραιοκατοικημένο τμήμα της Αμοργού, μαζί με ένα γειτονικό ακατοίκητο νησί με Αιγαιοπελαγίτικο χαρακτήρα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ σημαντική περιοχή για βραχόφυτα καθώς και για την Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus) και το Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο ψάρεμα και συλλογή αυγών.
Τρωτότητα Η βόσκηση είναι δευτερεύουσα απειλή. Η τουριστική ανάπτυξη στο μέλλον μπορεί να απειλήσει τις φώκιες και τους πετρίτες.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium bourgeaui cycladum
Allium luteolum
Asperula abbreviata
Campanula amorgina
Campanula heterophylla
Campanula laciniata
Carum multiflorum
Centaurea oliverana
Cephalaria squamiflora squamiflora (Κεφαλάρια η λεπιδανθής)
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Dianthus fruticosus creticus (Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης)
Dianthus fruticosus karavius (Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο)
Dianthus fruticosus occidentalis (Αγριογαρύφαλλο το δυτικό)
Dianthus fruticosus rhodius (Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου)
Eryngium amorginum
Fibigia lunarioides
Galium amorginum
Helichrysum amorginum
Helichrysum orientale
Origanum calcaratum
Seseli gummiferum crithmifolium
Symphytum davisii davisii
Verbascum adeliae
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Elaphe quatuorlineata rechingeri (Λαφίτης του Ρέχινγκερ)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη