Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Κιθαιρώνας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060051
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Βοιωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2597.78
Χερσαία Έκταση (ha) 2800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 50.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1407.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Περιλαμβάνει την υψηλότερη κορυφή του όρους Κιθαιρώνας με υψόμετρο άνω των 800 m. Καλύπτεται από δάσος με Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρουσία σπάνιας χλωρίδας με ενδημικά της Αττικής και της νότιας Ελλάδας.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση κατσικιών, επέκταση οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Υπερβόσκηση της περιοχής, η χλωρίδα κινδυνεύει άμεσα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus hellenicus
Astragalus sericophyllus
Bolanthus graecus
Campanula celsii spathulifolia
Centaurea pseudocadmea
Galium melanantherum
Hyacinthella atchleyi
Lamium garganicum striatum
Malosorbus florentina (Μηλόσορβος)
Nepeta argolica argolica
Onosma erectum erectum
Onosma spruneri
Paronychia macedonica
Rindera graeca
Scutellaria rupestris parnassica
Sideritis raeseri attica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη