Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Υμηττός και περιοχή Καισαριανής - Καρέα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060040
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3619.79
Χερσαία Έκταση (ha) 3300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 34.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1026.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 180.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τυπικό χαμηλό βουνό της νότιας Ελλάδας, καλυμμένο με μεσογειακή μακία, φρύγανα και Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη). Υπάρχουν επίσης γυμνές πλαγιές, γκρεμοί και ένα δάσος με πεύκα και κυπαρίσσια, που έχει δημιουργηθεί με αναδάσωση. Το τοπίο περιλαμβάνει το υψηλότερο τμήμα του όρους Υμηττός (πάνω από τα 600 m) καθώς και το αισθητικό δάσος της Καισαριανής.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η παρουσία πλούσιας χλωρίδας με πολλά σπάνια είδη (ενδημικά της Ελλάδας και τοπικά ενδημικά) κάνουν την περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατασκευή δρόμων, πυρκαγιές, ρύπανση από αστικά απόβλητα.
Τρωτότητα Στην υψηλότερη κορυφή έχουν τοποθετηθεί κεραίες για τις τηλεπικοινωνίες και τις τηλεοράσεις. Η εγγύτητα στην Αθήνα έχει σαν αποτέλεσμα τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και την έντονη χρήση της περιοχής για σκοπούς αναψυχής.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aethionema saxatile graecum
Asperula rigidula
Atraphaxis billardieri
Bolanthus graecus
Bufonia stricta stricta
Campanula celsii celsii
Carum graecum graecum
Centaurea attica pentelica
Cerastium candidissimum
Colchicum kochii
Consolida tenuissima (Κονσολίντα η λεπτότατη)
Crocus laevigatus
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Dianthus serratifolius serratifolius
Fritillaria obliqua
Gagea bohemica
Galium melanantherum
Galium monachinii
Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμο του Υμηττού)
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Iris attica
Lamium garganicum striatum
Malcolmia graeca bicolor
Malcolmia graeca graeca
Onobrychis ebenoides
Onosma graecum
Onosma kaheirei
Orobanche gracilis
Paronychia macrosepala
Scabiosa hymettia (Σκαμπιόζα του Υμηττού)
Taraxacum aleppicum
Viola hymettia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη