Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Έλος Αγίου Μάμαντος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1050.85
Χερσαία Έκταση (ha) 1200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 23.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 14.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτια ρηχή λιμνοθάλασσα που διαχωρίζεται από τη θάλασσα με μια αμμώδη λωρίδα ξηράς και αμμοθίνες. Αλμυρόβαλτος αλλά και μερικοί βάλτοι γλυκού νερού. Μεγάλοι λασπότοποι αποξηραίνονται το καλοκαίρι.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ανέπαφος παράκτιος βιότοπος, πλούσιος σε ορνιθοπανίδα, κυρίως γλαρόνια και παρυδάτια πτηνά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, κατασκευή εξοχικών κατοικιών.
Τρωτότητα Η στάθμη του νερού επηρεάζεται δυσμενώς από την άντληση του νερού για την γεωργία. Οι παράκτιοι αμμόλοφοι και οι αμμουδιές είναι ευάλωτοι στην τουριστική δόμηση. Η λιμνοθάλασσα και η γύρω περιοχή χρησιμοποιούνται έντονα για κυνήγι. Ρίψη απορριμμάτων κοντά στη νοτιότερη οδική πρόσβαση.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη