Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βίγλα Πισοδερίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 439.25
Χερσαία Έκταση (ha) 1200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η τοποθεσία περιλαμβάνει μια κορυφή σε υψόμετρο 1932 m και τις βόρειες πλαγιές που εκτείνονται όσο και το όρος "Βίγλα Πισοδερίου". Υπάρχουν όμορφα δάση με οξιές και άλλα φυλλοβόλα δέντρα, ορεινά βοσκοτόπια, πηγές, ορεινά ρέματα και ρυάκια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σπάνια χλωρίδα, με ενδημικά φυτά της Βαλκανικής χερσονήσου, σπάνια για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επίσης η παρουσία σπάνιας πανίδας πουλιών και θηλαστικών δεν έχει μελετηθεί καλά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση των χειμερινών τουριστικών εγκαταστάσεων.
Τρωτότητα Υπάρχει ένα χιονοδρομικό κέντρο μικρής δυναμικότητας και υπάρχουν σχέδια για την επέκτασή του.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acer platanoides (Νεροπλάτανος)
Acer tataricum (Σφενδάμι ανατολικό)
Agrostis canina
Alchemilla acutiloba
Alchemilla gorcensis
Alchemilla indivisa
Alkanna pulmonaria
Alopecurus aequalis (Αλοπεκούρος ο ομαλός)
Barbarea balcana
Caltha palustris
Campanula foliosa
Cardamine raphanifolia acris
Chaerophyllum aureum
Chenopodium foliosum
Dactylorhiza cordigera
Dianthus tristis
Doronicum austriacum
Doronicum hungaricum
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium montanum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia serrulata (Γαλατσίδα η πριονωτή)
Galium pisoderium
Geocaryum capillifolium
Geranium reflexum
Geum coccineum
Knautia midzorensis
Luzula luzulina
Minuartia hirsuta falcata
Myosotis nemorosa
Oenanthe banatica
Polygonum alpinum
Ranunculus baudotii
Ranunculus nemorosus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rumex alpestris
Rumex kerneri
Rumex obtusifolius subalpinus
Saxifraga adsendens adsendens
Silene asterias
Silene fabarioides
Silene lerchenfeldiana
Stellaria graminea
Viola macedonica macedonica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη