Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ποτάμι και εκβολή Γεροποτάμου Μεσσαράς
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 254.91
Χερσαία Έκταση (ha) 450.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 3.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σχετικώς μεγάλη περιοχή Δέλτα του μεγαλύτερου "ποταμού" της Κρήτης, με αξιοσημείωτες εκτάσεις φυσικών ενδιαιτημάτων, έλη, λιβάδια, θαμνότοπους, παρόχθια δάση, αμμώδεις ακτές και αμμώδη επίπεδα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ κακή ποιότητα νερού και σοβαρή ρύπανση από τα απόβλητα (σκουπίδια) σε όλο το ποτάμι, το αεροδρόμιο προφυλάσσει από άλλες οχλήσεις.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Τουριστική ανάπτυξη κατά μήκος της ακτής. Ρίψη απορριμμάτων και βοθρολυμάτων στον ποταμό, αμμοληψίες από τους αμμόλοφους, αγώνες μοτοσικλέτας (motocross), συλλογή φυτών.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Oryctolagus cuniculus cnossius (Αγριοκούνελο)
Αξιόλογα Πτηνά
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη