Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιοχή Σητείας και Όρος Ορνό
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040086
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 16387.52
Χερσαία Έκταση (ha) 15700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 131.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1238.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στην περιοχή υπάρχουν αμμώδεις ακτογραμμές, παράκτιοι γκρεμοί, περιοχές καλυπτόμενες με φρύγανα και στο βουνό Ορνό βρίσκονται δάση με Pinus brutia (Τραχεία πεύκη).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για τη σπάνια χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Τουριστική ανάπτυξη των ακτών, υπερβόσκηση, πυρκαγιές.
Τρωτότητα Η τουριστκή δραστηριότητα στις ακτές και η υπερβόσκηση απειλούν τα σπάνια είδη φυτών.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aethionema saxatile creticum
Allium circinnatum circinnatum
Allium tardans
Anthemis ammanthus paleacea (Ανθεμίδα η παλεάκεα)
Arum creticum
Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)
Campanula drabifolia creutzburgii (Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ)
Campanula laciniata
Campanula pelviformis
Campanula spatulata filicaulis
Carlina diae
Carlina sitiensis
Centaurea aegialophila
Crocus oreocreticus
Cyclamen persicum
Cynara cornigera
Dianthus fruticosus sitiacus (Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας)
Eryngium amorginum
Erysimum creticum
Euphorbia dimorphocaulon
Fagonia cretica
Galium citraceum
Galium samothracicum
Hypericum aegypticum (Υπερικό το Αιγύπτιο)
Hypericum amblycalyx
Muscari macrocarpum
Ophrys sitiaca
Orchis anatolica sitiaca
Orchis prisca
Origanum calcaratum
Papaver guerlekense
Petrorhagia candica
Petrorhagia illyrica taygetea
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Reseda arabica
Sedum creticum hierapetrae
Sedum praesidis
Seseli gummiferum crithmifolium
Silene pinetorum pinetorum
Spiranthes spiralis
Sternbergia greuteriana
Thymbra calostachya
Tulipa cretica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη