Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Πήλιο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040031
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12163.67
Χερσαία Έκταση (ha) 12000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 91.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1610.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδης οροσειρά (τα ανώτερα τμήματα), πυκνή μακία και αειθαλή δάση στις χαμηλότερες βόρειες πλαγιές απ' τη μεριά της θάλασσας. Οξιές και έλατα στα υψηλότερα επίπεδα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή κυρίως ενδιαφέρει για τη σπάνια χλωρίδα της, τα παραδοσιακά χωριά και το όμορφο τοπίο.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, κατασκευή νέων δρόμων, επέκταση τουριστικών εγκαταστάσεων.
Τρωτότητα Η σπάνια χλωρίδα απειλείται κυρίως από τις τουριστικές δραστηριότητες.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Alkanna pelia
Anthemis cretica cretica
Barbarea vulgaris
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Campanula incurva
Campanula trichocalycina
Cardamine raphanifolia acris
Centaurea attica drakiensis
Centaurea pelia
Cerastium candidissimum
Chaerophyllum aureum
Coronilla varia
Daphne laureola laureola (Δαφνούλα η δαφνοειδής)
Dianthus gracilis gracilis
Epilobium parviflorum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia deflexa
Gentiana asclepiadea
Heracleum sphondylium ternatum
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Lavatera thuringiaca ambigua (Λαβατέρα η αμφίβολη)
Lesquereuxia syriaca
Linum elegans
Menyanthes trifoliata
Orthilia secunda
Peucedanum austriacum
Polygala nicaeensis mediterranea
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Pterocephalus perrenis perrenis
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rubus saxatilis
Rumex obtusifolius transiens
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Silene compacta
Silene gigantea rhodopea
Silene multicaulis genistifolia
Soldanella pelia
Thlaspi rivale
Trinia glauca glauca
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Verbascum aphentulium
Verbascum phlomoides
Veronica officinalis
Veronica urticifolia
Vicia cracca tenuifolia
Viola alba thessala
Viola odorata
Viola rausii
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη