Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Βίκου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040026
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3095.71
Χερσαία Έκταση (ha) 3000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 66.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 450.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φαράγγι με κάθετους βραχώδεις γκρεμούς, ύψους πολλών εκατοντάδων μέτρων και μήκους 10 km. Στο κάτω μέρος του φαραγγιού κυλάει ένας χείμαρρος ( Βίκος ποταμός), ο οποίος κοντά στην έξοδο μετατρέπεται σε μόνιμο ποτάμι (ποταμός Βοϊδομάτης). Υπάρχουν παρόχθια δάση με Σκλήθρα, Ιτιές, Λεύκες και Πλάτανοι. Άλλα δέντρα που αναπτύσσονται κοντά στο ποτάμι είναι η Πικροκαστανιά, Καρυδιά και Φράξοι. Επίσης υπάρχουν μικρά δάση με φυλλοβόλα δέντρα (Γάβρος, Οστρυά, Κρανιά κλπ.) και άλλες εκτάσεις με μικρή κάλυψη από φυλλοβόλα και κωνοφόρα δέντρα.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή είναι σημαντικό οικοσύστημα με σπάνια χλωρίδα και πανίδα και μεγάλη αισθητική αξία.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Τουριστική ανάπτυξη στις εισόδους και αύξηση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό, παράνομη υπερβόσκηση κατσικιών τοπικά, κατασκευή δρόμων κατά μήκος των ορίων της περιοχής.
Τρωτότητα Ένα μικρό κοπάδι από κατσίκια βόσκει στο φαράγγι, καταστρέφοντας την βλάστηση και την χλωρίδα. Υπάρχουν σχέδια για τουριστική ανάπτυξη.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acer platanoides (Νεροπλάτανος)
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Anthyllis vulneraria bulgarica
Artemisia alba
Athamanta macedonica
Bupleurum karglii (Βούπλευρο του Καργκλ)
Centaurea pawlowskii
Conringia planisiliqua (Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή)
Erysimum microstylum
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galeopsis ladanum
Galium monasterium
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hesperis matronalis
Iris germanica
Lathraea squamaria
Lilium candidum
Nonea pallens
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pterocephalus perennis bellidifolius
Ramonda serbica
Rumex nepalensis
Saxifraga marginata
Silene caesia
Viola hirta
Viola kitaibeliana
Viola odorata
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus major major (Καλόγερος)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Tichodroma muraria muraria (Τοιχοδρόμος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Natrix natrix schweizeri (Ντρόφιδο το Σβάιτσερ)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus cristatus karelinni (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη