Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Αττάβυρος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030066
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4517.82
Χερσαία Έκταση (ha) 4200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 32.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1216.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το ψηλότερο βουνό της Ρόδου, γυμνό στο μεγαλύτερο μέρος του λόγω της βόσκησης και της αποψίλωσης. Οι βράχοι έχουν ενδημικά χασμόφυτα, ειδικά σε μεγάλα υψόμετρα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολλά ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, υπερβόσκηση κατσικιών, επέκταση οδικού δικτύου, έντονο κυνήγι.
Τρωτότητα Η βόσκηση μπορεί να απειλήσει τα ενδημικά φυτά.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis rhodensis
Campanula sporadum
Scrophularia lucida
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Blanus strauchi strauchi (Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα)
Coluber najadum najadum (Σαΐτα)
Coluber nummifer (Ζαμενής της Ρόδου)
Lacerta oertzeni pelasgiana (Σαύρα της Ρόδου)
Lacerta trilineata diplochondrodes (Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Telescopus fallax rhodius (Αγιόφιδο της Ρόδου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Troglophilus lagoi (Τρωγόφιλος η λαγωΐς)
Σχόλια για τα είδη