Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Αστυπάλαια και γύρω νησίδες
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030059
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9943.84
Χερσαία Έκταση (ha) 10000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 160.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 482.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σύμπλεγμα νησιών με εντυπωσιακούς θαλάσσιους γκρεμούς. Το κύριο νησί αποτελείται από δύο χερσονήσους που συνδέονται με μια στενή λωρίδα. Λίγα ενδιαιτήματα με πολλές απρόσιτες περιοχές.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικές αποικίες από θαλασσοπούλια, Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια) και ενδημικά Χασμόφυτα .

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Οι ψαράδες σκοτώνουν τις Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια), υπερβόσκηση.
Τρωτότητα Οι φώκιες απειλούνται από τους ψαράδες.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea cretica
Allium bourgeaui cycladum
Allium longanum
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Bongardia chrysogonum
Campanula laciniata
Carum multiflorum
Convolvulus scammonia
Cynara cornigera
Daphne gnidioides (Δαφνούλα η γκνιδιοειδής)
Eryngium amorginum
Fibigia lunarioides
Hypericum triquetrifolium
Limonium frederici
Nigella doerfleri
Origanum calcaratum
Sternbergia sicula
Tordylium aegaeum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi solerii (Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Podarcis erhardii syrinae (Σιλιβούτι της Σύρνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη