Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βάι (Φοινικόδασος)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020031
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 25.39
Χερσαία Έκταση (ha) 20.0
Συνολική Περίμετρος (km) 3.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτιο φοινικόδασος.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ο φοίνικας Phoenix theophrastii (Κρητικός φοίνικας) είναι ενδημικός στην Κρήτη και εμφανίζεται σε μερικές μόνο τοποθεσίες ακόμη στο νησί.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Τουριστική ανάπτυξη, πυρκαγιές.
Τρωτότητα Ο ανεξέλεγκτος τουρισμός και η απόληψη νερού μπορεί να βλάψουν τον βιότοπο.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Nerium oleander (Πικροδάφνη)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Corvus corone corone (Κουρούνα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη