Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κεντρικό Ζαγόρι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020027
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 44980.09
Χερσαία Έκταση (ha) 30000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 214.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1906.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μωσαϊκό από λόφους με δάση βελανιδιάς, βοσκοτόπια, χωράφια, χείμαρρους και μικρά, παραδοσιακά χωριά.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τα θηλαστικά Ursus arctos (Καφέ αρκούδα). Επίσης υπάρχουν πολλά είδη άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένων των Lutra lutra (Βίδρες), καθώς και τα πουλιά Ciconia nigra (Μαυροπελαργός), Pernis apivorus (Σφηκιάρης) και Neophron percnopterus (Ασπροπάρης).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Αποψίλωση του δάσους βελανιδιάς, επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Χρειάζεται προστασία από την δασοκομία (αποψιλώσεις) και το κυνήγι. Η Καφέ αρκούδα βρίσκεται στα πρόθυρα εξαφάνισης.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acer pseudoplatanus (Ψευτοπλάτανος)
Allium ursinum ucrainicum
Athamanta macedonica
Bromus inermis
Cachrys ferulacea
Centaurea alba albanica
Corylus colurna (Αγριοφουντουκιά)
Epipogium aphyllum
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galeopsis ladanum
Geranium versicolor
Goodyera repens
Hesperis matronalis
Iris germanica
Lathraea squamaria
Lilium candidum
Narcissus poeticus poeticus
Stachys menthifolia
Viola odorata
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη