Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ποταμός Λάδων
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020022
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρκαδίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 369.47
Χερσαία Έκταση (ha) 400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 17.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 160.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ποτάμιο σύστημα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρουσία των θηλαστικών Lutra lutra (Βίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο ψάρεμα (με χρήση χλωρίνης), υγρά απόβλητα από αγροχημικές, αστικές και βιομηχανικές (υδατοκαλλιέργειες) πηγές, επιδημίες από τις υδατοκαλλιέργειες.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Garrulus glandarius graecus (Κίσσα ελληνική)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Leuciscus cephalus peloponnensis (Τυλινάρι)
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη