Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιβαδιές Μοναστηρακίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 345.84
Χερσαία Έκταση (ha) 400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 13.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 8.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λιβάδια στην άκρη του Δέλτα, του ποταμού Έβρου.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ιδιαίτερης σημασίας τοποθεσία για το σπάνιο θηλαστικό Citellus citellus (Λαγόγυρος). Είναι σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά, όπως το Buteo rufinus (Αετογερακίνα) και για παρυδάτια κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Αλλαγή χρήσης γης για εντατική γεωργία.
Τρωτότητα Απειλείται να μετατραπεί σε καλλιέργειες συγκομιδής και να αποστραγγισθεί.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Αξιόλογα Πτηνά
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Plegadis falcinellus
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη