Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βουνά Μπάρμπας - Κλωκός και Φαράγγι Σεληνούντα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010055
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6414.66
Χερσαία Έκταση (ha) 6000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 48.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1777.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η ανατολική πλευρά του όρους Παναχαϊκό. Περιλαμβάνει το στενό του ποταμού Σεληνούντα με παρακείμενες ορεινές πλαγιές και γκρεμούς, πευκοδάση και ελαιώνες.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικός ορνιθολογικά τόπος για την παρουσία της μοναδικής αποικίας Gyps fulvus (Όρνεα) στην Πελοπόννησο. Εμφανίζονται επίσης και άλλα σημαντικά αρπακτικά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, υπερβόσκηση κατά τόπους.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium achaium
Allium frigidum
Crepis incana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis peloponnesiacus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη