Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δάση Μερόπης - Δελβινακίου - Ωραιοκάστρου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010035
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13814.11
Χερσαία Έκταση (ha) 12500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 75.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1324.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δάσος ανοικτού χαρακτήρα με ώριμα δέντρα βελανιδιάς , υγρά μέρη (πηγές, χείμαρροι) και μικρές ρεματιές στους γύρω λόφους.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή διακρίνεται για την παρουσία αρπακτικών πτηνών, ιδιαίτερα μιας αποικίας Aquilla pomarina (Κραυγαετός).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υλοτόμηση των ώριμων δέντρων.
Τρωτότητα Η κοπή των ώριμων δέντρων θα επηρεάσει αρνητικά την ποικιλότητα των ειδών.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη