Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xenus cinereus Ρωσότριγγας