Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Fulica atra Φαλαρίδα
Falco cherrug Στεπογέρακο
Falco columbarius Νανογέρακο
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Falco naumanni Κιρκινέζι