Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Gyps fulvus Όρνιο
Grus grus Γερανός
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Gavia immer Παγοβούτι
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Gallinago gallinago Μεκατσίνι