Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sula bassana Σούλα