Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Corvus monedula spermologus Κάργια
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Corvus corone corone Κουρούνα
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corax corax Κόρακας
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο