Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι
Hirundo daurica rufula Δεντροχελίδονο
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Hieraaetus pennatus Σταυραητός
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης