Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα