Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Otis tarda Αγριόγαλος
Otus scops Γκιώνης
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης