Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica agrestis
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagalloides
Veronica aphylla
Veronica argute-serrata
Veronica arvensis
Veronica aznavourii
Veronica barrelieri
Veronica beccabunga
Veronica bellidioides
Veronica bozakmanii
Veronica catenata
Veronica cymbalaria
Veronica dillenii
Veronica erinoides
Veronica grisebachii
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica montana
Veronica oetaea