Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tragopogon balcanicus
Tragopogon lassithicus
Tragopogon longirostris
Tragopogon pterodes
Tragopogon tommasinii
Tragus racemosus
Tribulus terrestris
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium aurantiacum
Trifolium aureum
Trifolium badium
Trifolium barbeyi
Trifolium bocconei
Trifolium boissieri
Trifolium cherleri
Trifolium clypeatum
Trifolium dalmaticum
Trifolium dasyurum