Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Triticum baeoticum
Triticum durum
Trollius europaeus
Tropaeolum majus
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tuberaria guttata
Tulipa agenensis
Tulipa australis
Tulipa bakeri
Tulipa clusiana
Tulipa cretica
Tulipa goulimyi
Tulipa hageri
Tulipa orphanidea
Tulipa saxatilis
Tulipa undulatifolia
Turgenia latifolia
Tussilago farfara
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Typha domingensis