Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium barbeyi
Trifolium bocconei
Trifolium boissieri
Trifolium cherleri
Trifolium clypeatum
Trifolium dalmaticum
Trifolium dasyurum
Trifolium diffusum
Trifolium dolopicum
Trifolium echinatum
Trifolium filicaule
Trifolium fragiferum
Trifolium globosum
Trifolium glomeratum
Trifolium heldreichianum
Trifolium hirtum
Trifolium lappaceum
Trifolium latinum
Trifolium leucanthum
Trifolium michelianun