Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga chrysospleniifolia
Saxifraga exarata
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga glabella
Saxifraga graeca
Saxifraga hederacea
Saponaria calabrica
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saponaria officinalis
Salvia napifolia
Saxifraga sibthorpii
Sarcopoterium spinosum
Salsola kali
Satureja acinos
Saxifraga scardica
Saxifraga sempervivum
Scirpus setaceus