Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus gracilis
Ranunculus ficarioides
Ramonda nathaliae
Ranunculus fontanus
Ramonda serbica
Ranunculus auricomus
Ranunculus arvensis
Ranunculus asiaticus
Radiola linoides
Ranunculus baudotii
Ranunculus aduncus
Ranunculus brutius
Ranunculus aquatilis
Ranunculus demissus
Ranunculus cacuminis
Ranunculus chius
Ranunculus constantinopolitanus
Ranunculus creticus
Ranunculus cupreus
Ranunculus illyricus